სალიამი (ვაკ)

სერველადი

დაწვრილებით

სალიამი

სერველადი

დაწვრილებით

სერველადი ექსტრა (460გ)

სერველადი

დაწვრილებით

სერველადი ექსტრა (300გ)

სერველადი

დაწვრილებით

სერველადი ვენური (280გ)

სერველადი

დაწვრილებით

სერველადი ვენური (460გ)

სერველადი

დაწვრილებით

სერველადი ვენური (750გ)

სერველადი

დაწვრილებით

სერველადი ქალაქური

სერველადი

დაწვრილებით

ძეხვი სერველადი საფირმო ივერია

სერველადი

დაწვრილებით