ძეხვი საქონლის პრემიუმ ივერია (250გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

ძეხვი საქონლის პრემიუმ ივერია (400გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

ძეხვი საქონლის პრემიუმ ივერია

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

შეკმაზული პრემიუმ ივერია(250გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

შეკმაზული პრემიუმ ივერია(400გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

შეკმაზული პრემიუმ ივერია

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

მსუყე პრემიუმ ივერია (250გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

მსუყე პრემიუმ ივერია (400გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

მსუყე პრემიუმ ივერია

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

მჭლე პრემიუმ ივერია (250გ)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

მჭლე პრემიუმ ივერია (400გ.)

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

მჭლე პრემიუმ ივერია

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

ძეხვი ნივრით

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

სინგა ექსტრა

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით

ძეხვი ნატურალური სინუგა

მოხარშული ძეხვი

დაწვრილებით